Livs- och karriärsutveckling

Alla människor har ett behov av att leva ett balanserat liv. Vikten av att känna oss tillfreds är grundläggande för oss alla. Behovet av tillfredsställelse återfinns inom flera olika delar av vårt liv. Det kan till exempel vara: i oss själva, i vår familj, inom vårt arbete, på fritiden eller i andra delar av vårt sociala liv.

Strävan efter tillfredsställelse och framför allt känslan av att den saknas leder till en obalans i vårt liv som inte alltid är lätt att sätta fingret på. Kanske kan det vara att du har känslan av att något “skaver”, att något inte står rätt till men vet inte hur du ska komma tillrätta med det?

Jag erbjuder personligt anpassade program med verksamma inventeringsverktyg. Vi synliggör dina kompetenser, värderingar och intressen och skapar utifrån det med ett coachande förhållningssätt dina nya livsmål.

Livs- och karriärsutveckling passar dig som:

  • känner en obalans inom arbetslivet eller på ett personligt plan
  • känner att du vill byta spår i arbetslivet
  • komma vidare inom din nuvarande yrkesprofil
  • är arbetssökande
  • vill utveckla dina förmågor
  • skapa nya livsmål