Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Känner du oro, stress, sorg eller ångest? Är det farligt? Nej!

Det är fullt normalt att känna alla dessa känslor och att uppleva och uppfatta livet genom desamma men ​inte​ varje dag, ​inte​ så att det påverkar din vardag och ditt vardagsliv. Tankar som oro, ångest, stress och sorg kan, om de upprepas dagligen och/eller alltför länge stå i vägen för vårt välbefinnande. Då behöver man hjälp och stöd att hantera tankarna och känslorna. Ett sätt att göra det är med hjälp av KBT.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) handlar om beteenden, tankar och känslor. Allt vi gör, känner och tänker påverkar hur vi mår. KBT fokuserar på nuet och framtiden. Med fokus på känslor, tankar och beteenden som finns i ditt liv just nu hittar vi nya vägar att gå framåt.
En viktig del inom KBT är samarbetet och kontakten med din terapeut (i det här fallet mig). Du är experten på ditt liv och dina känslor och tankar. Tillsammans gör vi en resa där mitt mål är att hjälpa dig att komma fram till vad du behöver förändra och utveckla för att må bättre. Vi jobbar tillsammans med det gemensamma målet – en framtid för dig med mer balans och ett bättre välmående.