Dags för förändring?

”Att leva i historia och framtid är inte att leva”

Läs mer

Välkommen till Komma Vidare!

Kärnan i Komma Vidare är att hjälpa dig att utvecklas, finna balans och må bättre. Alla människor bär på en historia. Vår historia kan vi varken ändra eller påverka men vi kan påverka hur vi kommer vidare och hur och på vilken väg vi vill fortsätta.

Nyckelsamtal, Livs- och karriärsutveckling eller Kognitiv Beteendeterapri (KBT), vilken är den rätta metoden för just dig att finna din väg till välbefinnande?

Läs mer
Livs- & Karriärsutveckling
Nyckelsamtal
KBT-terapeut

”You are what you believe yourself to be”

- Paulo Coelho

Om Komma Vidare

Min egen personliga utveckling har lett mig in på nya vägar och Komma Vidare har startats med samma avsikt, att hjälpa fler att hitta nya vägar och komma vidare.

Läs mer

”The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts...”

- Marcus Aurelius